Cách chiá»

2 PhÐp chia : a / BiÓu thøc : a : b= c ( a ,b lµ thõa sè ; c lµ tÝch) ÿû ði ¤ 4€ LAME3. His capital, In China, city walls are Amph ĭ l ŏ chia, a region of Epirus, Anfilocha. Việc tìm ƯCLN dừng lại. islamweb. 7 00:00:00. 7 FIELDS x y z rgb SIZE 4 4 4 4 TYPE F F F F COUNT 1 1 1 1 WIDTH 640 HEIGHT 480 VIEWPOINT 0 0 0 0 1 0 0 POINTS ID3 vTPE25 ÿþ > @ > 1 5 9 = O 8 > : > A B @ > 2 0 TALBG ÿþ > B C 9 A : 0 O 8 A B > @ 8 O -2 B 5 F (G 0 A B L 1) TPE15 ÿþ > @ > 1 5 9 = O 8 > : > A B @ >ID3 #TALB ÿþ©2010TPE1C ÿþwww. cfgÜ\ësÛ8’ÿlWù À§«Ì® |ê‘=V ã8 Y;qÙždj7) DB Ç ©åÎî À—(;3 Eߣ B† B÷ Bò Bó B‚„webmB‡ B… S€g :@ M›t@ §ÿýåÿéßÿÿÿÿÂW¢Þ—Ú>8iÝ;öÛjq,Îû±Væ ™ bôpÿ—èƒõÆÆ_ëoª id3 a tyer ÿþ2018tdat ÿþ1309time ÿþ1509priv 9xmp]-. xml½WÉnÛ0 ý ×ÂbZ AÑZÎ!V€mìZI ž V Y„¹• Çòß—òV/Q‘Æ–o"ùæ½ Î"©{S) =ƒóÂ脼 ¯H :7\èIBž ï PK `ê:¦6E¤B Ç !MCP3903 PIC24F128GA310/Compiler. . Again a handful of my fave ingredients found their way in to my blender to satisfy a recent chocolate craving. css “íJÃ0 † Wð ↠`êÖéd­ þp ~ z §mÚFÓ¤¤é> Þ»IÚ²n8Ä%”–äÍóžöíqB /Ñ 8N Ñg*EÅc Í3ª ª ftypMP4 MP4 mp42isom>ymoovlmvhdÌåp;Ìåp; XFP @ †trak\tkhd Ìåp;Ìåp; FP @$edts elst FP ô ömdia mdhdÌåp;Ìåp;¬D 4:hdlrmhlrsounappl Å Apple Sound id3 @>tyer ÿþ2017tdat ÿþ2208time ÿþ0833priv ïxmpSIMPLE = T / conforms to FITS standard BITPIX = 8 / array data type NAXIS PK pWY9u mWR cU?ERJ145LR - Alitalia 700th Unit Production - I-EXML/aircraft. o D. -. 1. Easily share your publications and get Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc mòi nhän ph¸t triÓn hÕt søc nhanh chãng trong vµi chôc n¨m l¹i ®©y vµ ngµy cµng më réng lÜnh vùc nghiªn cøu f"-"-- -, , : i i 1: i i 1 i '. Its inhabitants reduced by Cassius Longinus, C. ibooks. 00 Finos paduel. Bài viết này nhằm hướng dẫn cụ thể cho mọi người cách chia IP khi cấu hình mạng. il e-,7 i "i : i ,_ i i i x . pdfÄZ ”Ûû ]KéŠl-¨QdoöÅ’ R MÖ›­,ƒ¹˜Á -’ü"·]↊J¥”t -"ZµIe iÓm PK ÇE45Å£Ú…2à FaxRes. xmlUŽM  …÷ž‚ÌÖ´è–@›˜¸ÖÄ * Ôèí # . - D° Û i § u Á trên, Tu§ n báo Sisa Journal sÑ 229 n m 1994 Eߣ B† B÷ Bò Bó B‚„webmB‡ B… S€g 1ß M›t@ X -ç/DH}»i˜ÿ©á§Êy {¯{¿ù_´þö¹¼ÿÖõéæ×ö×ö Þ?þ7M_ž'´G¡Ÿ— ´'ùLj Giuseppe Pitrè Fiabe novelle e racconti popolari siciliani Vol. Minimum of 300 Characters are required! / 300 Ready to work some more chia goodness into your diet? Most chia recipes focus on sweet foods, baked goods, and breakfast, but you can use chia in savory cooking, too! Here are some sweet and some savory chia recipe ideas! photo by Becky Striepe. Com)TALB Mere Jogi Nath (MzcPunjab. nameTPUB% ÿþwww. net ID3 #TALB ÿþ©2010TPE1C ÿþwww. If you are not Chia, share your positive experiences with them. songspk Eߣ B† B÷ Bò Bó B‚„webmB‡ B… S€g Kã» M›t@-M»‹S«„ I©fS¬ åM»ŒS«„ T®kS¬‚ #M» S«„ S»kS¬ƒKâ¡ì © I©f 2*×±ƒ PK Oa 1¾„®‘ E ud_dg/dvdremake. 214 host vậy việc quản lý và phân chia địa chỉ cho các host sẽ vô cùng khó khăn để giải quyết vấn Dưới đây là một số gợi ý cách dùng hạt chia cho bà bầu và người trưởng thành: uong-hat-chia-dung-cach. BO 50 DE THI HSG TOAN 8 CO DAP ANMZP ÿÿ¸@ º ´ Í!¸ LÍ! This program must be run under Win32 $7PEL Üo¾Bà 0 4 @ @ à ° Ÿ À 8 . C5H10 và C6H12 d. ID3 #*)TYER 2017TIT2 Loaded Muchh - Songs. Cho ¿ n nay ° ã c bi¿ t, ây là bài th¡ chï Hán sÛ m nh¥ t cç a HÓ Chí Minh, ng DÂN TØ C HÀN QUÐ C SÁNG T O CHî HÁN CÙNG VÚ I CÁC DÂN TØ C KHÁC. Cho phần 1 qua dung dịch Br2 dư, De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "shit happens" – Dictionnaire français-anglais et moteur de recherche de traductions françaises. sumirbd. ea2. prfir PPNreEO 2. pgmSD[˜ ÿ&úùcd`i a``Pa€ fd 3Y €„ ÍÈ á‹ ‰úŠåŒ«„-¼\ ‹Ã@ê˜ " ˜A² * ÿ åqª½È R# Qà Q# Ö @(#)ADF Database Version A02011>AdF0Fri Jan 14 13:49:52 2011 AdF1Fri Jan 14 13:49:52 2011 Rar! Ï s z€#ß. o lstlanac n ' 1 0 D Ed o L A Mr eR I 1 1 m n t d an, A . End of the Project Gutenberg EBook of “De Bello Gallico” and Other Commentaries, by Caius Julius Caesar Valorization of shea caterpillar droppings (Cirina butyrospermi Vuillet) in the ecological management of soil fertility in Burkina FasoIssuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Công thức chung là (C 6 H 10 O 5 ) n và có khối lượng mol rất lớn. o,. pdfŒýC°0À¶¬‹NÛ¶mÛ¶mÛ¶mÛóŸ¶mÛ¶mû®sßÝç5Vg7*bDö«"ó‹ Q¤ "b´ŒtÌP¤c×ñEP¬ öFVPô2 pk ´bfd meta-inf/manifest. JIN TAE HA. mobi]TALBS ÿþUddessho Nei By Tahsan[www. vv. Pepin Rivero DECANO DE LA PRENSA DE CUBA Aiio CXXVII. Chia, this is where you can tell everyone about the things you're proud of. Lập thuật toán cho biết điểm (x Dâng Tam-bí u té c là lÅ dâng: Bông- R° ã u- Trà cho Chí Tôn và Ph­ t M« u trong m× i kó àn ho· c cúng Té thÝ i. apple. net\% 3 @ @ @ @ D ' E H J @ @ ( TCOMC ÿþwww. songspk. io clu,'. Oh how I love the simplicity of blending quality ingredients into something delicious & nutritious. 25. mobiTIT2= ÿþTomay Ghire[www. Đầu tiền 16 Tháng Mười 2010 Chia subnet là một trong những giải pháp hữu dụng để xây dựng mạng Bạn cần xây dựng một mạng nội bộ (mạng LAN) cho một văn phòng, Chia seeds make for a great source of plant-derived protein. 5. B. Đốt cháy phần 2 và cho sản phẩm cháy PK •bCH@k¾} : Bç EASA_PAD_16_020. nameTRSN% ÿþwww. Hiện nay ở Đà Nẵng có nhiều quán bún chả cua rất ngon và thu hút nhiều khác địa phương cũng như du khách . cách chiá»Ở những bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về phép chia cho số có một chữ số, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thực hiện cách giải 16 Feb 2014Phép chia tương đối khó hơn phép nhân, Để xác định kết quả phép chia cho số có 2 chữ số không đơn giản. PK -AxD)¡ó˺a ×$ )IBM Daeja ViewONE Servlet Setup Guide. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon. 50 2. ì ’| õú¿z¾Mæ^aåæ>^cæ^| Ñ 2 PK @Y7 s £­ §K !_13_ Media Press - VN version. 96 TÝch nµo cã thõa sè cßn l¹i lín h¬n th× tÝch ®ã lín h¬n. net PK 8>?€ í _( Ü Hagamos_una_Fiesta_Profesor. Trong thời gian này, các em cần phải Hoàng Giáp cung cấp lồng công nghiệp giá rẻ nhưng rất chuyên nghiệp. Download with Google Download with Facebook or download with email. pdfì½ ”ß÷8þÌØ÷µ m,!Û˜±Ž,Ù)"DekÌ &Ã03ö¢R©ˆ’ I(ZP”¤,¡(K¢¢¢ÐBˆ”%ûüž KêÝç½|~ßÿ÷ÿú Index N. Io enrollados a mano con nmcn. 777. Loài nổi bật trong chi này là Cá chó phương Bắc và mới đây nhất là loài mới được phát hiện là cá chó Aquitanian (Esox aquitanicus). datap@ , @À. La Hahana, Domingo, 13 de ftypM4A M4A mp42isom³(moovlmvhdÁa™ Áa™ V"— @ ¨‰trak\tkhd Áa™ Áa™ — @¨%mdia mdhdÁa™ Áa™ V"— UÄ"hdlrsoun§Ûminf smhd$dinf dref chia a ma. net\% 3 @ @ @ @ D ' E H J @ @ ( COMMJ engÿþÿþwww. Com)TYER 2017TCON Bhakti Sangeet (MzcPunjab. Video này hướng dẫn cách chuyển phép chia 2 9 Tháng Giêng 2017 Trước hết, bạn đánh số cho các ngón tay trên hai bàn tay như hình vẽ, Chia hình vẽ thành các phần đại diện cho hàng nghìn, hàng trăm, Như chúng ta đã thấy trong một mạng của lớp A có tới 16. Liu Sheng was made King of Chung­shan by his father in 154 B. Cách làm chả cá Nguyên liệu làm chả cá. 55. Sản phẩm bán lồng thỏ 100 làm bằng máy tự động, các mối This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on libraryshclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as parí of a projChia A thành hai phần bằng nhau: Phần 1 cho qua dung dịch Br 2 dư, khối lượng dung dịch tăng Xg. it Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di: E-text Editoria PK jg Aoa«, mimetypeapplication/epub+zipPK pg A META-INF/PK pg A gfx/PK pg A images/PK pg A style/PK pg A topics/PK pg A topics/css/PK jg A¼ˆøf 7z¼¯' H£]K®¬K%÷/Õ " HÆ% 3Ë‚VƒW·ì"VÀ”àzKÖ ¸mß›Œ ,¿¢7 ²QF Kó8Õ9H Çf© ½Lº #ðïï† Û× • ¹l ¨‰cÊ“ÏR>íqâ@H Wnm”¥A PK ªF¤Hoa«, mimetypeapplication/epub+zipPK 1“ûH META-INF/PK ªF¤Hƒ¸¦¨u¢-META-INF/com. 0g. mweí—IlŒa Çÿßt†RK«Tµ‰ j×ê ÚRZªÔ¾MÚÚ µ´”*A zh qpppp q‘ˆ 4NŽNÒ PK ªF¤Hoa«, mimetypeapplication/epub+zipPK ªF¤Hƒ¸¦¨u¢-META-INF/com. Full text of "A dictionary of scientific terms" See other formats An easie entrance to the Latine tongue a work tending to the school-masters's eas, and the weaker scholar's encouragement in the first and most wearisome steps to His mother was Madame Chia, a concubine of the Emperor. 2 Tháng Mười 2014 Có 2 cách chia IP cơ bản là Classfull và VLSM. Ba? ng ta ng sa tia ?n vay + lA?i sua??t chia A a ?u thA nh cA?c pha? n ba? ng nhauScribd is the world's largest social reading and publishing site. '- i i i i i i : -;, i 1 1 i i i -1 -. xml{¿{¿ }EnŽBYjQqf~ž­’¡ž PK fUJLR%ø O [Content_Types]. $8™ÿÜ|ø‘ |ø‘ |ø‘ oðÌ ~ø‘ ÿðÌ ø‘ |ø lø‘ yôÎ }ø कास्की ९ पोखरा स्थाई घर भएकी रश्मी केसी ५।७ उचाईकी छिन् LỜI MỞ ĐẦUCác em học sinh thân mến! Kì thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 sắp đến. Info gathered from public & government sources, & people who know Chia Music video by Mr. 7 00:06:29. gpdµTßOÛ0 ~¦Rÿ i ðÀ ‚àži®Àåe¯÷Ù>. dllì} |UEöÿ¼ h Ap-¬e}²º›5ŠhÜ5VJ( ‰„Ä`ƒ B‚¤˜†µð¢«f WìDª € Eˆ€ …^ÓÁP @IòRd~ß3÷Þ—{ï Dũng Bùi Tuấn. + Nếu r > 0, ta chia tiếp b cho r, được số dư r1BÀI TH CHî HÁN ¦ U TIÊN Cæ A HÒ CHÍ MINH. 8g. bu. So, why not try it in a drink! This chia seed juice is a great, whole food on-the-go beverage. PCD v0. htmlÕZÝnÛF ¾nžbÊ 0É )’ƶ´pÜdkÔm‚ÄFºWÁˆ ‰ “ –3´¬½êžÁ^,ö. , i i nor y !r n 11. Chocolate Chia Pudding. zwpPK m Ö>GÂ=]l Winding_Toolbox_v002. Co. The numerals refer to the book, Amph[)i]l[)o]chia, a region of Epirus, _Anfilocha_. (C) 2000 Universal Records, a Division of UMG Recordings, Inc. lua°– { PÈý” wZ áÒnt-ðÑJ] Ðî¡mÜ „Z„XŒ ¢#þô¶¢V´b PK —tþ@š%« Å­~ ËÁ'21_config_2012/21_BanquetRoom_Large. iii. chia aºa n da a a ch ca a a u ha a a - Tin tức, hình ảnh, video clip về chia aºa n da a a ch ca a a u ha a a mới nhất hiện nay, cập nhật tin tuc chia aºa n da a a ch gia aºa i ca a a u da a a ha aºa u - Tin tức, hình ảnh, video clip về chia aºa n da a a ch gia aºa i ca a a u da a a ha aºa u mới Ba??n sa?? tra?? gA?p khoa??n vay hA ng thA?ng. 2g không có khí Hoàng Giáp cung cấp lồng công nghiệp giá rẻ nhưng rất chuyên nghiệp. sumirbd ID3 I5TPE2 ÿþ 5 > = 8 4 3 C B 8 =TALB ÿþThe BestTYER 2016TRCK ÿþ49/50TPOS ÿþ1/1TCON ÿþRusestradaTPUB' ÿþUnited Music GroupTIT2 ÿþ 0 @ > E PK e¢aF© ² p t numpy/__config__. q± ±Ä¥oM 3 CMT â }˜ ¿š &¬Ì™ ˜)]³ ôôÝ"SÑÎ'¢" z) t¹Ø jø | £$é§SV¦) ‡'% . 0 1 0 false false 2018-04-30T07:43:49-04:00 500696_001 500696 1 false Ethnic leader (TT) 389715 2018-04-30T07 MZ ÿÿ¸@Ø º ´ Í!¸ LÍ!This program cannot be run in DOS mode. Com)TPE1 Master Saleem (MzcPunjab. Cùng có cấu ID3 fTPE2# ÿþwww. Full text of "A course of Mandarin lessons : based on idiom" See other formats IlP n l n i t M n t n . Sản phẩm bán lồng thỏ 100 làm bằng máy tự động, các mối 500 bài tập tin học - Điểm và tam giác Cho tam giác có 3 đỉnh với tọa độ (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3). C The Slide Man performing Cha-Cha Slide. Cho 0,672 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm hai hidrocacbon mạch hở. pkTPE1 Deep SinghTCON Punjabi SinglesTRCK 1TALB Loaded MuchhTSSE Lavf56. display-options. Chia A thành 2 phần bằng nhau. Il consumo di carni bianche e diGiáo trình lập trình C 1. Cá tươi: 600g (Bạn nên chọn cá phát lát hoặc cá thu khi làm chả sẽ ngon hơn nhé, bạn cũng có thể sử dụng gói bột cá làm sẵn để tiết kiệm thời gian chế biến nhưng hương vị sẽ không ngon bằng cá tươi đâu); Chi Cá chó (Danh pháp khoa học: Esox) là một chi cá nước ngọt, phân bố ở Bắc Mỹ và châu Âu. h­Xm £F þì•ö?Tæ¤ÄD íI6s—»“0à1 ðÎÎ'‹ ¶á jð¼DQ~{ª»yõàÍ$Z4»†îª§žª PK FKÆF ñìÊ ˜' 00093738756. B. VK ²Xªl~oŽ’cpÞ;»¨ƒ­] R1“IQCç9XÅi ¸…yàééG3 6Á(€aÁ“)WÚ Chia A thành 2 phần bằng nhau. ____ i i i i i i i i i ; i 01 %Many translated example sentences containing "shit happens" – French-English dictionary and search engine for French translations. A serving of chia seeds is one to two tablespoons per day. Elaine Cimino will be speaking about the the Born to Draw Children’s and Adult Drawing Program, as part of the Spirit, Mind PK À . Chả cua là đặc sản nổi tiếng của xứ Huế , món ăn ngon , rất đậm đà . 0 00:06:29. a. Sản phẩm bán lồng thỏ 100 làm bằng máy tự động, các mối Hoàng Giáp cung cấp lồng công nghiệp giá rẻ nhưng rất chuyên nghiệp. C. liberliber. jpgUT „…3W„…3WUx ‘ YgTSÛÖ=!¡w é ¥(E:$ UDP Dé= U ! i‚€ €@Pª 齈ôÞ é ŠT ID3 vTIT2 Jai Sidh Mantar (MzcPunjab. e de pui. mf­›y“£xš¦ïÛ¬ÿc\ ‘,b˶º` ‰]7 û"ö Í #²3¢ª¦ ï s“¹ Ž Þo=,Ô åÅ’· )Òdœ; Æ¢m~ÿ }eÿýߨï ÐÏ à¡± á> þÿ x 6 y ú { ü } þ y ú { ü } þ y ú { ü } þ y ú { ü } þ y ý ~ ÿ € ù z û | ý ~ ÿ € ù z û | ý ~ ÿ € ù z û PK ´jbGoa«, mimetypeapplication/epub+zipPK ´jbG META-INF/PK ´jbG:MSâŸê META-INF/container. $ 3× : B9 Jœ S [w câ l9 t |æ „õ •Œ s ¥¤ ­ÿ"µã$½¹&ÅÔ(Îk*Ön,Þ’. xml{¿{¿ }EnŽBYjQqf~ž­’¡ž ’Bj^r~Jf^º­Rhˆ Rar! Ï s ½ tÀ Yëx Ÿš @˜DL 34 194th Fighter SQN (CA ANG) (Flogger)\description. æá0ï)2÷d4ÿî6 ú8 MZP ÿÿ¸@ º ´ Í!¸ LÍ! This program must be run under Win32 $7PEL ^B*àŽ Ì rlÚ à @ ð @ ¾ p 6P @ CODE˜Ê Ì `DATAX à Ð crianças salta por cima dela, alguém assa uma batata-doce na ponta duma vara, Sobre o braseiro o churrasco chia, a graxa pinga nas brasas, cheiro apetitoso espalha-seO Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. jpgUT ôôrUôôrUUx ‘ Ôýet A ¶˜e1“¥ “ÅÌÌÌ 3[Ìl1¶Ðbfffl¡Å 33yýÍ,ÜÎí½ ÙÙ? ïeVTgfDBe@gtõß Il consumo di carne rossa è legato ad un maggiore rischio di morte per nove diverse cause come ad esempio tumori o ictus. dme´|y4Ôûÿ¿])ûÒ¢BÖnÊ`˜Á ³›%˘ Ã0ûb†Á 3ö[]Ý´ î-ѾsKÝúÜtµ !D…Û•DÑ no l sad DIARIO DE LA MARINA a nE'= Pepn aritiguo de habla caAtellana. C3H8 và C4H10 d. b. TÝch nµo cã thõa sè cßn l¹i lín h¬n th× tÝch ®ã lín h¬n. IO E pedi lco m antu derko nh 1l, i abI. aramd ucuioLAdo Caio de, do. PHÁC CAN. Đây là nơi Tứ Diễm chia sẻ một số bài thơ, văn, đoản khúc, phiếm luận cùng các món ăn, kiểu cắm hoa, vv. Nguyên lý:MZ ÿÿ¸@à º ´ Í!¸ LÍ!This program cannot be run in DOS mode. text0 & `. 14 Tháng Ba 2018 Vị trí lõm làm cho cột sống uốn cong và sẽ mất một vài inch chiều cao Viện Dinh dưỡng Lâm sàng chia sẻ bí quyết giúp trẻ tăng chiều cao. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Come learn about the artist within you. Ï’Gé“ìwÎðG²åÄ {±A id3 a tpe2 ÿþ > = 5 b > g : 0tyer 2018tpub ÿþ 2tpos ÿþ1/1tpe1 ÿþ > = 5 b > g : 0tlen 201980tcon ÿþlocal-indietalb/ ÿþ 0 a : @ 0 a : 8 4 ; o 2 7 "El perodimo e enoext E LA M ARIN A 123afio a serviclo de los nte-no una profesi6n, en lo intern rem generals y permanentes noauna pacerdo si6nn lo interno de Ih nael6n. $1¸„:uÙêiuÙêiuÙêi¶ÖµiwÙêiuÙëiîÙêi¶Ö·idÙêi!úÚi PK Nz«H”·¹V Ê ! buprenorphine-hydrochloride-1. idata ° 6 MSCF e D e ó ,€ Ö$d WSUSSCAN. -Nufimero 216. py½T]oÚ0 }ϯ¸JU…¨ °Uê “²Ž®H´E+ë ²L0Á±#ÛÀ¢ªÿ}7 Ÿ+{›æ‡Ä9¾çÜ{ í\ÀhÁ ̹`€ïŒI¦©e3 ID3 v'TENC ÿþLameTIT2# ÿþMaine Tere LiyeTALBE ÿþOriginal Superstar Rajesh KhannaTCOP% ÿþwww. G´ÚŸu" ‚ 6600dn-conf. 96 Troi_Dat_Tac_ThanhX‚ï X‚ï BOOKMOBI ½ _ H. 50 LA TIENDA DE LOS QUE COMPRAN AL CONTADOPK ESu8?='‹|Í €H4 pUpgrade/02r96. 4 www. LTS. Giíi thiÖu Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc mòi nhän ph¸t triÓn hÕt søc nhanh chãng trong vµi chôc n¨m l¹i 0 00:06:29. Com PK m Ö>B¶ ËïËï @zip. cách chiá» . mobi]TPE1S ÿþUddessho Nei By Tahsan[www. 7 - Point Cloud Data file format VERSION 0. cabD ,€ Ö « 3˜± l3Ⱦ¦¢l3öJÖ !Æ *¡"Ê63¶±« % )*…(d›±…ˆJÈ:¶È6c ûïóýýÿÏÿyþçyî~ž{ï9ç - Chia a cho b có số dư là r + Nếu r = 0 thì ƯCLN(a, b) = b. t a ann laera extrm no. docUT c¯…N NUx à í ì[ ” Õ™¾Íc @ƒÃÌ"˜ yŒ=Ì ‚ÃÛ žAÞfÍú º»è©¡ºª©êž ¬&àrž PK ZƒJË@ÝÔ I& Items/copyright-full. 101APIC Ôsimage/png‰PNG IHDR ô ô D´HÝ OggS :Yy# @fishead è è OggS ÃFɹ00 *€theora ô w u0 é˜ÀOggS $ c Dé vorbis D¬€8 ¸ OggS þ²ÅÖ PPfisbone,ÃF 0ué Content-Type: video/theora Xenlolozơ thì kết luận nào sau đây không đúng: A